Atto Harsta

 Atto Harsta  

Atto Harsta

Ir Atto Harsta (bouwinnovator, opgeleid in Delft als bouwtechnoloog en industrieel ontwerper) realiseert in co-producties met uiteenlopende partijen duurzame en gezonde leefomgevingen, gebouwen, producten en materialen.

De belangrijkste drijfveer van Atto is het realiseren en versnellen van duurzame vernieuwing in de bouw. Deze vernieuwing is nu meer dan ooit noodzakelijk om in de toekomst gebieden, gebouwen en producten te realiseren die aansluiten bij de menselijke behoefte en die past binnen een duurzame en sociale samenleving. Zijn natuurlijke verwondering gecombineerd met een sociale en maatschappelijke drijfveer geven de energie om hier reeds ruim 20 jaar op hoog niveau mee actief te zijn. Belangrijkste inspiratiebron is de natuur waar, door evolutie, perfecte eenvoud gecombineerd wordt met een hoge mate van functionaliteit en schoonheid.

Vanuit die overtuiging een voorvechter van een biobased (bouw)economy binnen de circulaire transitie.
Weet onverwachte relaties te leggen, mensen te mobiliseren en ook het economische kader te scheppen om biodiversiteit te verbinden aan thema’s als; leefbaarheid, sociale cohesie, lokale voedselproductie, vitale gebouwen, herbestemming en innovatie. 

Als transitiestrateeg actief voor de Bouwcampus om vraag en aanbod te verbinden en middels cocreatie tot onverwachte nieuwe oplossingen te komen.