Aftrap voor Bevorderen Convenant Duurzaam Bosbeheer

Almere, 10 oktober 2017 07:45 | Door de redactie

Op dinsdag 3 oktober was bij Van den Oudenrijn in Bodegraven de startbijeenkomst van het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. Daarbij waren 17 van de 24 partijen vertegenwoordigd.

Het convenant is op 22 maart dit jaar ondertekend. Het streeft ernaar om duurzaam geproduceerd hout de norm te maken in Nederland. De aftrap werd gegeven door stuurgroepvoorzitter Paul van den Heuvel.

Duurzaam geproduceerd hout tot norm
Van den Heuvel herhaalde waarom duurzaam geproduceerd hout tot norm maken zo belangrijk is. 'In de biobased economie, waar biomassa de hoofdrol speelt, worden eindige grondstoffen vervangen door hernieuwbare grondstoffen, maar duurzame productie is de belangrijke voorwaarde.'
Voor zowel het Grondstoffenakkoord met de transitieagenda’s ‘Bouw’ en ‘Biomassa en voedsel’ als het Energieakkoord met het transitiepad ‘Biomassa en natuur’ is hout het veelbelovende materiaal, mits duurzaam geproduceerd.

Behaalde resultaten
Na de inleiding belichtte de nieuwe secretaris Berdien van Overeem de behaalde resultaten tot nu toe, de ambities van het convenant en de realisatie ervan. Vervolgens kwamen de trekkers van de werkgroepen aan het woord. De convenantpartners leverden constructieve bijdragen aan de gepresenteerde plannen van de werkgroepen, waaruit duidelijk ook de noodzaak en relevantie van het convenant bleek. In de komende periode gaan de partijen aan de slag met de plannen en voeren ze de voorgestelde acties uit.