Almere krijgt ecologische woonwijk

Almere, 28 september 2017 10:02 | Door de redactie

Volgend jaar verrijst in Almere een ecologische wijk met woningen in hout. Het ontwerp voor Wilgenwold is van architecten van karres+brands, een architectenbureau dat is gespecialiseerd in landschapsarchitectuur en stedenbouw.

In de wijk komen energieneutrale woningen van Sustainer Homes: houten modules met geïsoleerde gevels en driedubbel glas in houten kozijnen. De CO2-impact is volgens karres+brands minder dan 10 procent in vergelijking met een reguliere woning van beton en staal. Wilgenwold wordt een langzaam groeiend dorp in een werkend landschap met voedselbossen, natuurlijke waterzuivering en stadslandbouw. 

Polderlandschap
De woningen gaan in het polderlandschap op. Ze worden met elkaar verbonden door wilgenlaantjes, groene bloemenweides en water met bruggetjes. Er staan er op dit moment 30 in de verkoop. Er zijn drie verschillende types die voorzien zijn van wandverwarming, zonnepanelen en geïntegreerde ventilatie.

Wilgenbos
De hele wijk zuivert op een natuurlijke manier water. Daardoor is een rioolaansluiting niet nodig. Eerst wordt het afvalwater op een bijzondere kavel met geurloze helofytenfilters tot gangbare normen gezuiverd. Daarna wordt de waterkwaliteit verder verbeterd door filtratie door het wilgenbos en een door de wijk verweven waterloop. Doordat de wilgen hierdoor extra nutriënten opnemen, wordt de groei en oogst van biomassa versterkt. De wilgentenen kunnen weer worden ingezet als grondstof voor heggen en hutten of biobrandstof.

Stadslandbouw
De helft van de wijk bestaat uit stadslandbouw. Bewoners kunnen er voor kiezen om een boomgaard aan te leggen, een moestuin te beginnen of dieren te houden. Bomen en heesters leveren grondstoffen en voedsel voor mens en dier. De wegen en paden hebben collectieve plekken. Er is een gemeenschappelijke kavel met ruimte voor yoga en verschillende buurtactiviteiten.