Arie Keppler Prijs 2018

Alkmaar, 29 augustus 2018 12:11 | Gerard Vos

De nominaties voor de Arie Keppler Prijs 2018 zijn bekend. Een vakjury heeft uit 82 inzendingen vier categorieën vastgesteld en twaalf nominaties gekozen. Eén van de genomineerden is Patch 22.

Deze Arie Keppler Prijs onderscheidt zich van voorgaande edities, doordat op voorhand geen categorieën zijn vastgesteld. Op basis van de ingezonden projecten heeft de jury vier actuele en belangwekkende thema’s gedefinieerd en bij elk thema nominaties en een winnaar gekozen. 

Vier thema’s

De eerste categorie is placemaking: het vermogen om een min of meer vergeten of afgelegen plek nieuw leven in te blazen. Een tweede prijs wordt uitgereikt in de categorie sociale cohesie: architectuur of een andere ruimtelijke ingreep die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van een wijk. De derde categorie staat in het teken van het herbestemmen van karakteristieke panden. Tot slot besteedt de jury aandacht aan een actuele opgave: ruimte maken voor woningen binnen de grenzen van de bestaande stad. 

Vier winnaars

De vier winnaars van deze categorieën worden op 28 september tijdens de prijsuitreiking bekendgemaakt.

Doel van de prijs

De prijs heeft tot doel om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed met een voorbeeldstellende betekenis voor het voetlicht te brengen. Dat wil zeggen dat ze toonaangevend zijn, in sociaal, maatschappelijk, technisch of ruimtelijk opzicht. 

Patch22 is beschreven in een tweedelig artikel in Het Houtblad: deel 1 en deel 2

Fotobijschrift: Patch22 is genomineerde in de categorie Stedelijke verdichting – Foto: Luuk Kramer