Brandveilige gevels

Heerhugowaard, 22 januari 2018 11:58 | Hans de Groot

Kwaliteit wint altijd, bewijst Leegwater Houtbereiding uit Heerhugowaard. Toen zij de professionalisering binnen het eigen bedrijf vijftig jaar geleden inzette, zijn diverse marktmakende gevelproducten ontwikkeld. Als nieuwe mijlpaal heeft zij nu, goeddeels op eigen kracht, de CE-markering Brandvertraging behaald, als eerste bedrijf in Nederland.

CE-markering is gebaseerd op geharmoniseerde NEN-EN-normen, die informatie leveren over producteigenschappen en toepassingsmogelijkheden; zij is sinds 1 juni 2008 wettelijk verplicht. Vanaf 1 juli 2013 geldt dat voor brandvertraging, volgens EN 14915 (Wand- en gevelbekleding van massief hout - Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken). Om deze CE-markering te mogen voeren, moeten initiële testen worden uitgevoerd en wordt de productie gecontroleerd door een certificerende instelling, in dit geval SKH.

Gecompliceerd product
Bij de testen moet worden aangetoond of de onderzochte houtsoort voldoet aan een bepaalde brandklasse (A t/m F). Deze staan vermeld in NEN-EN 13501-1 (Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag). Wand- en gevelbekleding moeten voor diverse toepassingsgebieden vallen binnen brandklasse B-s2, d0, waarbij s2 staat voor de rookproductie (gemiddeld) en d0 voor vrijkomende brandende druppeltjes of deeltjes (geen).

Ondanks de wettelijke verplichting is Leegwater pas het eerste Nederlandse bedrijf dat CE-markering voor houten wand- en gevelbekleding heeft behaald. Dat komt onder andere omdat het een gecompliceerd product met veel variabelen betreft.
De regelgeving geeft wel aan om welke normen en testen het gaat, maar details geeft zij niet, waardoor niet altijd duidelijk is hoe je aan de eisen kunt voldoen. Ook is niet geheel duidelijk wat de consequenties voor wand- en gevelbekleding zijn. Bij de CE-markering van andere producten, zoals triplex, is men al verder, omdat de situatie daar veel eenvoudiger ligt.

Tachtig SBI-testen

Het willen behalen van CE-markering Brandvertraging was voor Leegwater gebaseerd op een mengeling van commerciële en ethische motieven. Toen zij aan de gang ging, hadden ook SKH en het aangezochte Belgische testinstituut Warrington Fire uit Gent geen pasklare antwoorden: het was verbluft het wiel uitvinden. Hoe en waar te beginnen?

Lees het complete artikel uit Het Houtblad 7/2017