CLT-bouwsysteem voor woningen ecologische wijk

Leidschendam-Voorburg, 10 juli 2018 08:01 | Door de redactie

Het Ontwerpcollectief Vlietvoorde heeft de tender gewonnen voor de nieuwe woonbuurt Vlietvoorde in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Voor de 130 woningen wordt een CLT-bouwsysteem (kruislaaghout) gebruikt.

De ecologische woonwijk is een initiatief van Schouten en de Jong Projectontwikkeling met als ontwerpteam Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte, SeARCH en Architectuur Maken. Vlietvoorde ligt in de Duivenvoordecorridor op de grens van strandwallen en veenweidegebied. Het landschap bestaat uit vier deelgebieden: bos, kreek, landgoed en waterplas. 

Woningen te gast
In het winnende plan worden de pompen stilgezet, zodat een deel van het landschap wordt teruggegeven aan de natuur. Door de onderbemaling te stoppen, komt het landschap deels weer onder water te staan. De architectuur voegt zich naar de verschillende landschappelijke kwaliteiten. De woningen zijn te gast in een landschap tussen duinen en polder.

vlietvoorde00

Beelden: Stijlgroep, SeARCH en Architectuur Maken

Kruislaaghout
Voor de 130 woningen wordt een CLT-bouwsysteem gebruikt dat eenvoudig te monteren en demonteren is. Naast natuurlijke aanvoer van verse lucht krijgen de woningen CO2-gestuurde ventilatie. De buurt is klimaatadaptief door het waterbergend vermogen en de eigen biologische waterzuivering. Voor bewoners en bezoekers wordt ook voedsel op het landgoed geproduceerd.

vlietvoorde01

Landschappelijke ruimte delen
De toekomstige bewoners hebben geen privétuin, maar delen de groene landschappelijke ruimte met elkaar. Er komen wandel- en fietspaden door Vlietvoorde voor recreanten. Collectief autobezit en autodelen wordt gestimuleerd, net als het gebruik van openbaar vervoer en langzaam-verkeerroutes.