In 10 stappen een Active House

Schiedam, 7 november 2018 10:41 | Door de redactie

​Active House NL introduceert ‘In 10 stappen een Active House’. Door de stappen te volgen kan gegarandeerd een Active House worden verkregen.

Als je een goede, gezonde woning wil ontwerpen, moet je van goede huize komen. Je hebt te maken met regelgeving als Bouwbesluit en BENG. Je moet helder op het netvlies hebben wat de definitie voor een gezonde woning is, daarnaast wil je de opdrachtgever zoveel tegemoet komen in hun wensen.

Om ontwerpers het leven wat eenvoudiger te maken, is een stappenplan ontwikkeld. Active House heeft als visie dat comfort-, energie- en milieuaspecten in een woning in balans moeten zijn. Het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners staat hierbij centraal. Het resultaat is dan ook een gezonde, comfortabele woning waar bewoners zich erg prettig in voelen.

Naast de Active House-specificaties, waarin wordt aangeven welke prestaties er van een Active House worden verwacht, zijn er ook ontwerprichtlijnen die gebruikt kunnen worden in de eerste fasen van het ontwerp. Active House NL introduceert nu de richtlijn ‘In 10 stappen een Active House’. 

Download het stappenplan

Voorbeeld Active House

Een mooi voorbeeld van een Active House is een woonhuis in Schiedam van KAW Architecten. Na twee jaar proefdraaien gebruikt deze gasloze nieuwbouwwoning beduidend minder stroom dan een gemiddeld huishouden.

Voor dit gasloze concept is het energieverbruik van de woning zo laag mogelijk gehouden. Dit stelde hoge eisen aan isolatiewaardes en de kwaliteit van uitvoering. Active House is een internationaal principe dat voorziet in het maximaliseren van het wooncomfort, door een goede oriëntatie op het licht, eenvoudige, natuurlijke ventilatie en een gezonde woning door het zo veel mogelijk vermijden van schadelijke bouwmaterialen. Het ontwerp is daarbij geen eco-woning, maar maakt zoveel mogelijk gebruik van principes die ook op te schalen zijn naar grotere en seriematige projecten.

Woningbouw

De woning is gebaseerd op basisprincipes van woningbouw. Het casco heeft een eenvoudige structuur. Door de positionering van ramen en een open plattegrond op de begane grond, ervaar je de woning desondanks eerder als een open loft. En waar in de reguliere woningbouw verkeersruimte wordt uitgeknepen, zijn hier de kamers bewust vrij klein gehouden, waardoor trap, hal en overloop met een kleine overmaat zijn uitgevoerd. Dit maakt de ruimtelijke beleving veel groter en de verkeersruimte bruikbaar voor bijvoorbeeld spelen en werken.

Binnen en buiten

Binnen en buiten zijn als één ontworpen. De tuin op het oosten heeft een houten terras, tussen de bij het hoofdgebouw ontworpen berging en een lage tuinmuur. Hier is een grote luifel als onderdeel van het gebouwvolume gebruikt als beschutte zitplek. Plafond, gevel en bestrating zijn van hetzelfde materiaal. Samen met het maasgrind en het wit gebeitste hout aan de binnenkant ontstaat in kleur en materiaal een mooie overgang van binnen naar buiten.

NOM

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er in het Active House een totaal verbruik van 4.500 kWh per jaar. Dat is beduidend minder dan de ooit globaal bepaalde 5.000-6.000 kWh. Uitgaande van 2.500 kWh huishoudelijk, houd je circa 2.000 kWh gebouwgebonden over. Dat is maar net 11 kWh /m2. Omdat er circa 6.000 kWh wordt geproduceerd is er een overschot dat wordt teruggeleverd. Het huis is daarmee ook werkelijk 'Nul Op de Meter'. In financiële zin levert het huis jaarlijks ca € 400,- op.

Meer informatie Active House

In 10 stappeen een Active House 2