Inzendtermijn Gulden Feniks gestart

Purmerend, 6 december 2018 11:00 | Nathan Strik

De inzendtermijn voor de negende editie van de NRP Gulden Feniks 2019 is gestart op 3 december. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan uitmuntende renovatie- en transformatieprojecten.

Iedereen kan een project voordragen, mits deze voldoet aan de voorwaarden van de NRP zoals vermeld in het Reglement NRP Gulden Feniks 2019 (PDF). Er zijn drie hoofdcategorieën enkele gebouwen, gebouwencomplexen en projecten die een volledige gebiedstransformatie omvatten. Daarnaast is er een ‘wildcard’-categorie; een extra prijs die wordt uitgereikt aan bijzondere projecten die met een relatief lage investering per m2 toch bijzonder van aard zijn. Wildcard-projecten kunnen vallen binnen een van de drie categorieën en ook een tijdelijk karakter hebben.

Bij de vorige editie van de Gulden Feniks won het bijzondere houtproject Musis Sacrum in Arnhem een Gulden Feniks in de categorie Renovatie.

Het Houtblad besteedde in een eerdere editie uitgebreider aandacht aan Musis Sacrum. Teruglezen is gratis.

Voordragen en inzenden van projecten is mogelijk sinds 3 december jongstleden. Voordrachten kunnen worden gedaan tot en met 11 februari 2019 en de inzendtermijn sluit op 1 maart 2019.

Meer informatie vindt u op de website van NRP Gulden Feniks.

Foto: Bart van Hoek (Den Haag)