Marktpartijen steunen ambitie FSC in Congobekken

Utrecht, 26 juni 2018 11:34 | Door de redactie

FSC en 50 marktpartijen hebben tijdens de FSC Business Encounter in Gabon een actieplan opgesteld om te komen tot een verdubbeling van het areaal FSC-gecertificeerd bos in de regio. Er namen zowel houtkopers uit Europa als houtaanbieders uit de regio Congobekken deel.

Het actieplan is het resultaat van een open dialoog tussen de deelnemers over de toekomst van de bossen in het Congobekken. Ook zijn de uitdagingen waar verantwoord bosbeheer voor staat in kaart gebracht. De afspraken moeten zorgen voor een flinke groei van vraag en aanbod van FSC-gecertificeerd hout uit het Congobekken om verantwoord bosbeheer in deze regio te stimuleren.

Duurzaam bosbeheer cruciaal
Er was een breed besef bij de deelnemers dat duurzaam bosbeheer een cruciaal middel is om de tropische bossen in de regio in stand te houden. Niet alleen vanwege het kwetsbare ecosysteem, maar ook om de klimaatdoelstellingen en de Sustainable Development Goals te behalen.

Patrizia Gregori, hoofd van het Environmental Cluster van de SNCF (Franse Spoorwegen) benadrukt de klimaat- en bosbeschermingswaarde van gecertificeerd hout: 'Bij SNCF kiezen we voor hout in onze projecten omdat dit het meest milieuvriendelijke materiaal is. Wij geven daarbij de voorkeur aan tropisch hout dat legaal en duurzaam wordt geoogst en ondersteunen daarom FSC-certificering.'

Zes speerpunte
n
Er zijn zes speerpunten opgesteld:
• Er komt een green lane voor FSC binnen de EUTR-regeling;
• Minder bekende houtsoorten (LKTS) worden gepromoot om de biodiversiteit van het bos te benutten en te beschermen;
• De waarde van verantwoord bosbeheer voor klimaat, water en biodiversiteit (ecosysteemdiensten) moet beter gewaardeerd worden;
• Lobby Aziatische bedrijven om hout in te kopen uit verantwoord beheerde bossen;
• Kostenreductie voor boscertificering;
• Meer bewustzijn creëren bij eindgebruikers dat gebruik duurzaam tropisch hout nodig is voor bosbehoud.
De acties worden omgezet in een plan van aanpak, meldt FSC

Foto: Nicolas Guyot