Novawhere in Purmerend

Purmerend, 14 oktober 2018 08:39 |

Medisch Centrum Novawhere is een uitbreiding van het bestaande verpleeghuis. Het door STAcHE Architect ontworpen MC fungeert als een schakel tussen de instelling en de wijk eromheen.

Zorgcirkel Novawhere is een verpleeghuis in Purmerend met gespecialiseerde zorg & behandeling van dementie, geriatrische revalidatiezorg, herstel- of respijtzorg, een hospice, ontmoetingscentrum, dagbehandeling en dagactiviteiten.

Novawhere ligt in Overwhere-Noord, en is gehuisvest in een gebouw uit 2002, met gevels van metselwerk en western red cedar. Het Medisch Centrum Novawhere is een uitbreiding van het bestaande verpleeghuis met diverse zorgverleningspraktijken in de eerste lijn: meerdere huisartsenpraktijken, een apotheek en praktijk voor fysio.

Het fungeert als een schakel tussen de instelling en de wijk eromheen. Deze functionele en sociale opgave is architectonisch bepaald door het bestaande gebouw van Novawhere waar de uitbreiding zich aan moet voegen, en het park waarin gebouwd werd.

Groene deken

Er is gekozen voor een bebouwing op één laag ‘onder een groene deken’ zodat het uitzicht vanuit het bestaande gebouw van vier lagen, en vanuit de park aantrekkelijk blijft. Tegelijkertijd is een voor de wijk opvallende, icoonachtige gevel ontworpen, waarmee het nieuwe gebouw een eigen plaats kan veroveren in het wijklandschap.

De functies zijn verdeeld in twee rechthoekige volumes, die van elkaar gescheiden maar toch met elkaar verbonden zijn door een serre. De serre is gepositioneerd op de as van de gang door het bestaande gebouw en vertegenwoordigt een door daglicht overgoten kruispunt tussen het verkeer vanuit het oude gebouw en de nieuwe gang.

Ook zorgt de serre samen met de open ingangen naar huisartsen en apotheek dat de ruimte als lichte pleinen achter elkaar worden ervaren. Een ‘starregangeffect’ wordt daardoor vermeden.

Boomstammen in een park

De apotheek past in oppervlakte naadloos op de nog open plek onder de vleugel van het bestaande gebouw. Door deze functie onderdoor te laten steken naar de kleine tuin aan de noordzijde wordt het medisch centrum een wezenlijk onderdeel van het gebouwencomplex.

De gevels zijn bekleed met hout, speels en levendig in twee kleuren. De rode kleur duidt de plaats aan van de gevelopeningen en creëert tevens een ritme van verticale vlakken, zoals boomstammen in een park. De houten latten van de gevel lopen schuin vanaf de grond in een helling van 6° omhoog, waardoor het effect van het optillen van een stuk natuur versterkt wordt.

Gebruik van hout

- Soort gevelbekleding: Halfhoutsrabat. 
- Houtsoort: Western Red Cedar. 
- Afwerking boven en onder kozijnen: Colorseen Timberstain (kleur Cinnamon). 
- Afwerking naast de kozijnen: onbehandeld dit i.v.m. gewenst effect vergrijzen van de gevel en handreiking naar bestaande bouw. 
- Afmetingen: divers: theoretische maat per vak 1200mm, dilatatie tussen de delen 10mm. De WRC delen zijn boven de kozijnen prefab in kleur aangeleverd incl. aan beide kanten een schuine zijde. - De delen naast de kozijnen zijn aan 1 zijde schuin gezaagd aangeleverd en middels een speciale mal (in het werk) onder een hoek van 7 graden per vak passend gemaakt. Door dit op deze wijze aan te leveren kon het zaagverlies worden gereduceerd. 
- Leverancier: Jongeneel 
- Aannemer: KBK Volendam 
- Ontwerp: STAcHE ARCHITECT

Novawhere Purmerend 2