Wageningen opent fietspad van bio-asfalt

Wageningen, 13 juli 2017 10:00 | Door de redactie

Op de campus van Wageningen University & Research is 's werelds eerste fietspad van bio-asfalt geopend. Dit pad is gemaakt op basis van lignine.

Het fietspad is ingedeeld in drie gemarkeerde proefvlakken waarin verschillende lignine-samenstellingen zijn opgenomen. De asfaltindustrie is al jaren op zoek naar duurzame alternatieven voor asfalt.

Lignine als alternatief
Onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research hebben nu ontdekt dat het bindmiddel lignine uit plantaardige biomassa een interessante alternatieve bron is voor bitumen. De grootste uitdaging op dit moment is het productieproces van lignine. Er is veel belangstelling voor, maar de grondstof is nog relatief duur.  

Drie proefvakken
Het biopolymeer lignine werkt als een thermoplast en bindt asfaltbestanddelen aan elkaar. Het fietspad op de campus is voorzien van een innovatieve deklaag waarin drie types lignines zijn verwerkt in drie afzonderlijke proefvakken. De komende jaren wordt gemonitord hoe de deklaag zich gedraagt onder verschillende weersomstandigheden. Er lopen al twee succesvolle proeven met lignine-asfalt in Zeeland.